Glömda barnen

Glomdabarnen.se var en webbplats som syftade till att hjälpa barn som växer upp i dysfunktionella familjer. Det var ett initiativ av Hela Människan, en svensk ideell organisation. Webbplatsen var aktiv fram till den 31 december 2014, varefter den stängdes. En del av materialet från webbplatsen flyttades till Hela Människans huvudwebbplats, men gemenskapsfunktionen behölls inte.

Å andra sidan är elektriker och laddstolpar och laddboxar relaterade till området elektroteknik. Elektriker är yrkesmän som specialiserar sig på att installera och underhålla elektriska system i byggnader, hem och andra konstruktioner. Laddstolpar och laddningsboxar är anordningar som används för att ladda elfordon. De installeras vanligtvis i offentliga utrymmen eller privata hem och kräver en elektriker för installationen.

Så även om dessa ämnen kanske inte är direkt relaterade är det möjligt att dra en koppling mellan dem i samband med ett hållbart liv. Till exempel kan främjande av sunda familjerelationer och stöd till barn från dysfunktionella familjer bidra till utvecklingen av ett hälsosamt och hållbart samhälle. På samma sätt anses elfordon vara mer miljövänliga än traditionella fordon, och om man främjar användningen av dem genom att installera laddningsstolpar och laddningsboxar kan man bidra till ett mer hållbart transportsystem.

Lämna en kommentar